Fredag skreiv Dagbladet at Nordtun har gitt Utdanningsdirektoratet i oppdrag å utvikle ei tydeleg tilråding til norske skular for å unngå mobilbruk.

I første omgang er det ikkje snakk om eit forbod.

– Det vil ta for lang tid å få på plass eit forbod. Å gi ei tydeleg tilråding kan gjerast langt raskare. Inntil to–tre månader er målet, seier ho til NRK.

Den ferske kunnskapsministeren peikar på at mobilen påverkar dei faglege resultata negativt og fører til utanforskap og mobbing.

– Målet er at vi får bukt med dette og ser på restriksjonar knytt til mobilbruken i skulekvardagen, seier ho.

Det er i dag opp til kvar enkelt kommune og skule å avgjere om dei ønskjer å regulere mobilbruken for elevane sine og korleis det i praksis skal gjennomførast. Mange kommunar har allereie ei form for regulering, men det er stor variasjon i korleis dette blir gjort.

(©NPK)