Straumprisen hoppar igjen – trass i rekordhøge vassmagasin