Rekordomsetning og fleire tilsette i koronaåret

foto
Dagleg leiar Hans Inge Solheim og marknadssjef Tom Andre Skjerven gleder seg over rekordomsetning, auke i talet på tilsette og nye storkontraktar. – Og det trass i eit vanskeleg år med korona, som gjorde at vi såg oss nøydde til å permittere tilsette, og vi visste ikkje korleis framtida ville bli, seier dei. Foto: Ingebjørg Nilsen Stokkenes