Gode fagleg resultat i både lesing, rekning og engelsk