Raudt flyttar ikkje landsmøtet trass i hotelltabbe