- Realisering av fleirbrukshall vil ikkje kunne skje i denne perioden