For Fjordabladet sin del er opplagsveksten solid, og har no eit opplag på 3.161, ein auke på 95.

– Det er svært gledelege tal, og er eit resultat av hard jobbing frå ein stab med mykje erfaring. Det er kjekt at stadig fleire vel å abonnere på lokal-avisa, som no har auka med over 700 nye abonnentar siste fem åra, seier redaktør og dagleg leiar Ingebjørg Nilsen Stokkenes.

Alle Nordfjord-aviser aukar

Alle dei fire avisene i Nordfjord aukar opplaget første halvår 2022 samanlikna med same periode i fjor. Fjordenes Tidende har eit opplag på 4.598, ein auke på 175 samanlikna med første halvår i fjor. For Fjordingen og Firda Tidend er tala høvesvis 3.861 (+75) og 2.927 (+34).

195 fleire digitale abonnentar

Frå 1. juli 2021 til 1. juli 2022 fekk Fjordabladet 195 fleire digitale abonnentar. Frå 1192 digitale i 2021 til 1387 digitale i 2022.

Til samanlikning har Fjordenes Tidende hatt ein over dobbelt så stor digital auke i same periode. Frå 2021, første halvår, til 2022, første halvår har Fjordenes Tidende auka digitalt med 435 fleire abonnentar. Frå 1886 digitale i 2021 til 2321 digitale i 2022.

Størst digital auke finn ein i avisa Firda i Førde, med 516 fleire digitale det siste året. Dei er no oppe i 6327 digitale abonnentar.

Minst digital auke har Firda Tidende på Sandane, med berre 181 fleire digitale frå 2021 til 2022. Den avisa har i dag også berre 617 reint digitale abonnentar. Under halvparten av det Fjordabladet har.

Fjordingen i Stryn har ein auke på 240 fleire digitale abonnentar det siste året. Dei er no oppe i 1498 digitale, som er 111 fleire enn Fjordabladet sine digitale abonnentar.

Færre har både avis og nett

Medan avisene i Nordfjord har digital auke, er det nedgang i talet på komplett, dei som både har avis og nett.

For Fjordabladet gjeld dette 100 færre som har valt løysing med både avis og nett. Her har Fjordenes Tidende ein nedgang på 166 færre på komplett, både avis og nett. Fjordenes Tidende har no 2153 abonnentar som både har papiravis og digital løysing. Det er 460 fleire enn Fjordabladet sine abonnentar på same løysinga.