Ikkje friske midlar til symjehall i Selje i handlingsplanperioden