Holvik sluttar - har ikkje lyst ut stillinga som stadleg leiar

foto