Studie: 3 av 4 foreldre prøver å påverke kva barna ser på skjerm