‒ Å hastenedlegge skular er ikkje aktuell politikk