–Dei lovar og lyg

foto
Ventar framleis: Knut Jarle Beitveit ventar framleis på at han skal få drikkevatnet som utbyggjar av vindkraftanlegget på Okla lova han og dei åtte andre husstandane i Borgundvåg. – Fram til no har vi vorte fora med godt part og uoppfylte lovnader, seier Beitveit. Foto: Tormod Flatebø