Næringslivet er for dårlege på samarbeid på tvers

foto