Bilførar og passasjerar vart bøtelagde og bilen avskilta

foto