Ingen reduksjon i den kommunale delen av formuesskatten

foto