Stad får fire millionar kroner i kompensasjon for netto kostnadsauke