– Viktig med gode tilbod for ungdommen som gjer Eid attraktivt