– Ungdommen i Nordfjord får dårlegare tilbod og mindre å velje i