Foto: Anna Wuttudal

Sløkkjer lyset etter 21 ½ år

Foreldra ville at han skulle studere og bli til noko, men i staden reiste Tormod til sjøs det året han fylte 16. Han mønstra på som byssegut, og 22 månadar seinare mønstra han av som kokk.