Slit med å finne mange nok som vil vere med å betale for basseng