SSB: Ni av ti førsteklassingar på SFO – fleire enn nokon gong

foto