Ni samanhengande periodar: Under det siste kommunestyremøtet var det ein del utdelinga av blomar. Denne buketten var tiltenkt ordføraren, men etter å ha godt litt på omgang var det til slutt Reiel Fagerlid som fullt fortent fekk den for sine fire år i Stad kommune og for sine 36 år i lokalpolitikken. Foto: Tormod Flatebø

Gir seg etter 36 år i lokalpolitikken

Kommunestyremøtet den 14. september var det siste for mange av lokalpolitikarane. Nokre går på nye fire år, medan andre seier takk for denne gong. Reiel Fagerlid (Sp) seier takk for seg etter ni samanhengane periodar i lokalpolitikken.