– Ekstra kjekt å rigge eit så stort innovasjonsprosjekt på tvers i Nordfjord