Einige om fordelinga av steinmassar - ikkje nok stein til alle