Foto: NPK

Historia til dei utstøytte

Gjennom 120 år har tuberkuløse, «galningar» og flyktningar i ulike epokar hatt tilhald på Harastølen – murkolossen på ei fjellhylle inst i Sognefjorden. No har nokre av dei som budde der fått ei stemme og eit ansikt i ei ny bok som har vekt internasjonal interesse.