– Dette er ei god måling som vi skal gjere endå betre

foto