Sikta for valdtekt - sleppte laus frå fengsel i går