Vil skape ei levande velforeining

foto
Myklebuståsen Vel er no stifta, og eit styre er på plass. I første omgang fokuserer dei på å få i orden leikeplassane, for å skape sosiale arenaer der både barn og vaksne kan møtast. Foto: Ingebjørg NIlsen Stokkenes