Petra (88) – ei samfunnsengasjert dame

foto
Budd der heile sitt liv: Petra Klara Torheim (88) har budd i Hunvik heile livet. Straumen kom til bygda i samband med bygginga av 66 kV linja frå Mettenes til Kroknakken i 1953. – I dag er det ingen som kan førestille seg korleis eit liv utan elektrisitet er, seier Petra. Alle foto: Tormod Flatebø Foto: Tormod Flatebø