Statsforvaltaren er uroa over at gjelda og utgiftene i Stad kommune aukar