Helse Førde tilrår nedlegging på Tronvik og reduksjon i Florø