Får kjøpe kommunalt bustadfelt på Kjøde for kr. 1.00 pr. m2