– Regjeringa sviktar småbedriftene

foto
Stortingsrepresentant og medlem i Næringskomiteen, Alfred Bjørlo (V) meiner regjeringa har oversett småbedriftene når det gjeld straumstøtte. Han meiner dei bør få slik støtte på lik linje med landbruket.