Ingen nye positive prøver

foto
I løpet av dei siste åtte prøvetakingsdagane har Helse Førde analysert 1092 prøver. To av desse er positive. Foto: tormod flatebø