Ingen nye positive prøver – ein pasient med covid-19 er innlagd

foto
Ifølgje Helse Førde sine tal har fem av dei siste åtte dagane blitt analysert berre negative prøver.