Fleire norske nettsider nede – utsette for massivt dataangrep

foto