– Smerter og vondskap er enno til stades i vår tid

foto
– Vi i Røde Kors vil gjerne framheve at vi gjennom historia har vore ein av dei mest aktive forkjemparane for fred, menneskerettar og likeverd, sa Dag Sætren. leiar i Eid Røde Kors. Foto: Tormod Flatebø