No blir det ny asfalt i Sjøgata – vegen blir delvis stengd kveld og natt

foto