Sakte auke i Stad og Gloppen

foto
Bur du i Stad kommune og vil unngå å bli smitta av korona bør du kanskje stryke kommunane Stryn, Kinn og Sunnfjord frå reiseplanane. Her har fleire tilfelle med koronasmitte skote langt større fart dei siste fjorten dagane, samanlikna med kommunane Stad og Gloppen.