Lovendring har ført til færre utanlandske statsborgarar i Noreg