Har hatt god vekst

foto
Rolf Sandøy Os hos Instinct Nordfjord har opplevd god vekst det siste året. Trass vanskar knytt til pandemi har kundegrunnlaget auke jamt. Foto: Olin Maria Yri