-Eg har tapt ein del tillit til høgare styringsinstansar denne hausten

foto