Arild er ny konstituert stadleg leiar ved Nordfjord sjukehus