Deling av kraft kan gjere bønder mindre avhengig av staten