Oppstart av detaljregulering kryss rv. 15 – Sjøgata