– Viktig å legge til rette for aktivitet for elevane