Får besøk av seks kunstnarar med nasjonal og internasjonal erfaring

foto