Politikk angår deg. Du kan ikkje la politikarane gjere akkurat som dei vil

foto