– Hadde aldri trudd at det var fastelavnsris som skulle finansiere sykkelbane

foto