Næringsministeren ber Statkraft sørgje for å vere konkurransedyktige på fastprisavtalar